Πολιτική απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 23/05/2018

Το παρόν έγγραφο περιγράφει την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και το βαθμό της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που παρέχει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του στο Site και newsletter της Γίφα Ελλάς Α.Ε.. Είναι στην ευχέρεια του Χρήστη να επιτρέψει ή να απορρίψει οποιαδήποτε στιγμή τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την Ιστοσελίδα και το Newsletter που ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία Γίφα Ελλάς Α.Ε.. Με τη χρήση του Site και του Newsletter, ο Χρήστης αποδέχεται την εξουσιοδότηση της Γίφα Ελλάς να συλλέγει, να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

Η Γίφα Ελλάς Α.Ε.. δηλώνει και αποδέχεται την ευθύνη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη. Το παρόν έγγραφο περιέχει τους κανονισμούς με τους οποίους συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και τους λόγους για τους οποίους θα αποκάλυπτε το Site τέτοια δεδομένα. Αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο ή/και από τη Γίφα Ελλάς Α.Ε.

1. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κατά τη χρήση του παρόντος site, μπορεί να γίνει η αυτόματη συλλογή τεχνικών, μη-προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη, όπως η διεύθυνση IP, η διεύθυνση από την οποία επισκέφθηκε το site, η ώρα της επίσκεψης, το είδος και η γλώσσα του browser του. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε και να αναλύσουμε πληροφορίες πλοήγησης, όπως τη διεύθυνση και την πορεία του Χρήστη στο site, τις ενέργειες που έκανε όσο βρισκόταν σε αυτό, τη μεταπήδηση από τη μια σελίδα στην άλλη μέσω των εσωτερικών συνδέσμων, κλπ.

Οι προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη συλλέγονται μόνο μετά από ειδοποίησή του σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση ορισμένων πληροφοριών στα πλαίσια των παρόντων κανονισμών. Με αυτή τη συγκατάθεση, ο Χρήστης παρέχει αυτές τις πληροφορίες με τη θέλησή του.

Ως «προσωπικές πληροφορίες» ορίζονται::

 • Πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή στο site, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος χρήστη , των προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο) και του email.
 • Ως εγγεγραμμένος χρήστης, έχετε επίσης την επιλογή να μας παρέχετε επιπρόσθετες προσωπικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνσή σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Η Γίφα Ελλάς Α.Ε. δεν απαιτεί ποτέ από τους χρήστες να παρέχουν γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή των χρηστών, τις πολιτικές τους απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστική ιδιότητα και δεδομένα σχετικά με την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό τους.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε στιγμή την υποβολή των προσωπικών του πληροφοριών.

2. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η συλλογή και η χρήση προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη από τη Γίφα Ελλάς Α.Ε. πραγματοποιείται για τους παρακάτω λόγους::

 • Αποστολή μηνυμάτων του χρήστη στη Γίφα Ελλάς
 • .
 • Ειδοποίηση του Χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες στο site
 • Επικοινωνίες μάρκετινγκ για προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων της Γίφα Ελλάς Α.Ε..

Η Γίφα Ελλάς Α.Ε. θα ζητήσει τη συγκατάθεση του χρήστη πριν χρησιμοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που περιλαμβάνεται στην παρούσα Πολιτική.

3. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Γίφα Ελλάς Α.Ε. δεν αποκαλύπτει, πουλά, ενοικιάζει, δανείζει ή διαθέτει τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη σε κανένα τρίτο πρόσωπο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν λεπτομερώς, στα πλαίσια συγκεκριμένων κανονισμών.

Η Γίφα Ελλάς Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει και να μεταφέρει τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη αν χρειαστεί από το νόμο ή αν θεωρήσουμε πως είναι απαραίτητη η αποκάλυψή τους για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και τη συμμόρφωση σε δικαστική ή νομική διαδικασία, ή νομική εντολή προς το Site μας.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γίφα Ελλάς Α.Ε. στη διεύθυνση info@gifa.gr και να ζητήσουν αντίγραφο των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από τη Γίφα Ελλάς Α.Ε., το οποίο θα πρέπει να παρασχεθεί σε ευανάγνωστη μορφή. Η Γίφα Ελλάς Α.Ε. απαντά σε τέτοιου είδους αιτήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στη διεύθυνση info@gifa.gr για να ακυρώσουν τον λογαριασμό τους ή να ζητήσουν να διαγράψουμε ή να μην χρησιμοποιούμε πλέον τις πληροφορίες τους για την παροχή υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες του χρήστη μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την πρόληψη απάτης, την επίλυση διαφορών και την εκτέλεση των συμφωνιών μας.

5. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η Γίφα Ελλάς και οι συνεργάτες μας ενδεχομένως να χρησιμοποιησουμε cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες με σκοπό την ανάλυση τάσεων, τη διαχείριση της ιστοσελίδας, την καταγραφή των κινήσεων των χρηστών στην ιστοσελίδα, και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη βάση των χρηστών στο σύνολό της. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τη χρήση των cookies σε ατομικό επίπεδο μέσω του προγράμματος περιήγησης τους.

O Χρήστης μπορεί να επιτρέψει ή να αρνηθεί τη χρήση και την εισαγωγή των cookies στον υπολογιστή του. Αν τα cookies εμποδιστούν από το Χρήστη, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στο Χρήστη κατά την εγγραφή ή τη χρήση διαδραστικών λειτουργιών του site, παρόλο που δε θα εμποδίσει τη γενικότερη πλοήγησή του στο site.

Πληροφορίες σχετικές με το email συλλέγονται για την αποστολή των συλλογών και δεν αποθηκεύονται για κανένα άλλο σκοπό. Αυτές οι πληροφορίες δε μοιράζονται με τρίτους.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 

Η Γίφα Ελλάς Α.Ε. παρακολουθεί και εφαρμόζει τα πρότυπα προστασίας για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό, όπως:

 • Περιορισμός της παρεχόμενης πρόσβασης σε πληροφορίες, μόνο σε συγκεκριμένους εργαζόμενους που παρέχουν υπηρεσίες στο Χρήστη.
 • Υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας από τους εργαζόμενους.
 • Υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας από τους συνεργάτες και τις εταιρείες που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, με στόχο την απαγόρευση χρήσης πληροφοριών για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς.
 • Αποθήκευση των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη, σε προστατευμένους υπολογιστές που απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Μιας και δεν υπάρχει η τέλεια ασφαλής μέθοδος προστασίας των πληροφοριών κατά την αποθήκευσή τους, την επεξεργασία τους και τη μετατροπή τους σε ηλεκτρονική μορφή, η Γίφα Ελλας Α.Ε. δεν εγγυάται την πλήρη ασφάλειά τους, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η εταιρεία.

Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στις αρμόδιες εποπτικές αρχές στις χώρες κατοικίας ή τοποθεσίας τους, εφόσον θεωρούν ότι το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ενδέχεται να παραβιάζεται από τη Γίφα Ελλάς Α.Ε..

 
7. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η Γίφα Ελλάς Α.Ε. δε σκοπεύει να συλλέξει ή να ζητήσει προσωπικές πληροφορίες ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών, χωρίς την έγκριση γονέα ή κηδεμόνα. Αν ο Χρήστης είναι ανήλικος, οφείλει να λάβει έγκριση από γονιό ή κηδεμόνα πριν συμπληρώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία στο site.

8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι σελίδες του Site περιέχουν συνδέσμους προς site, υπηρεσίες και λειτουργίες τρίτων ατόμων, θυγατρικών εταιρειών και συνεργατών που μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς και διαδικασίες εμπιστευτικότητας από αυτές που αναφέρονται εδώ. Η Γίφα Ελλάς Α.Ε. δε φέρει ευθύνη για την πολιτική απορρήτου άλλων πηγών.

9.. WIDGETS ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως η επιλογή «Like» του Facebook, και Widgets, όπως η επιλογή «Κοινοποίηση» ή άλλα διαδραστικά προγράμματα που εκτελούνται στην Ιστοσελίδα μας. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά μπορούν να συλλέξουν τη διεύθυνση IP σας, ποιες σελίδες επισκέπτεστε στην Ιστοσελίδα μας και ίσως να εγκαταστήσουν cookies για την ομαλότερη λειτουργία τους. Τα διάφορα χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των widgets φιλοξενούνται από τρίτους ή απευθείας από την Ιστοσελίδα μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτά διέπονται από τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε εταιρείας που τα παρέχει.

10. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Είναι πιθανό να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου και να εφαρμόσουμε τις αλλαγές στις πληροφορίες μας. Σε περίπτωση που προβούμε σε αλλαγές θα σας ενημερώσουμε με ειδοποίηση στο Site πριν πραγματοποιηθούν οι αλλαγές. Σας προτείνουμε να ανατρέχετε σε αυτή τη σελίδα κατά καιρούς, ώστε να ενημερώνεστε για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιεσδήποτε απορίες ή προτάσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@gifa.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Κάλχαντος 5, Αχαρναί Αττικης, 13674, Ελλάς.

 

 

 

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης, μέσω πωλητών και συνεργατών, με εξυπηρέτηση
απο έμισθους πωλητές της εταιρίας σε κάθε νομό, πόλη και κωμόπολη της Ελλάδας. Εταιρικό Προφιλ

ΓΙΦΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Κάλχαντος 5 Αχαρναί 13675
Τηλ. κέντρο: 2106206273
FAX: 2106206786

Φόρμα επικοινωνίας
Πολιτική απορρήτου

 

Δείτε κάποια από τα πρώτα σε πωλήσεις προϊόντα μας

Περισσότερα

 

 • Νέα Προϊόντα Δείτε τα νέα προίόντα της εταιρίας μας.
 • Διαφημίσεις Δείτε τις διαφημιστικές καταχωρήσεις της εταιρίας μας.
 • ΚαριέραΠληροφορίες για αίτηση εργασίας στη Γίφα Ελλας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook !